Quân đội sẵn sàng tiến lên chính quy, hiện đại – là lộ trình trong thời đại mới

26.9k
SHARES
39k
VIEWS

Quân đội sẵn sàng tiến lên chính quy, hiện đại- lộ trình trong thời đại mới. Thực hiện chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22-12-1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay) đã được thành lập.

blank

Ngay sau khi thành lập, đội đã đánh thắng hai trận Phai Khắt và Nà Ngần, mở ra truyền thống “bách chiến, bách thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trải qua thực tiễn các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, đội quân nhỏ bé ngày nào đã không ngừng lớn mạnh, từng bước tiến lên chính quy, hiện đại. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, các đại đoàn chủ lực lần lượt ra đời, phương pháp tác chiến từ “đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung” tiến lên tác chiến hiệp đồng binh chủng. Dân quân, du kích phát triển, thế trận chiến tranh nhân dân được nhân rộng, do đó, Quân đội ta đã cùng toàn Đảng, toàn dân lần lượt đánh thắng các chiến dịch lớn, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn bằng Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được tiến hành trong điều kiện vũ khí trang bị của ta còn nhiều khó khăn, trình độ tác chiến chưa phải hiện đại. Nhưng với tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, các binh đoàn chủ lực, các quân, binh chủng đã ra đời, tạo ra năng lực mới trong tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn đoàn kết, gắn bó, tạo thành sức mạnh tổng hợp, đánh thắng các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giành toàn thắng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Hòa bình chưa được bao lâu thì toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lại phải tiến hành cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Với tinh thần tự lực tự cường, dựa trên nền tảng chính nghĩa, chúng ta đã giành thắng lợi trong các cuộc chiến đấu, giữ vững độc lập chủ quyền của dân tộc.

blank

Quân đội ta cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân các nước bạn Lào và Campuchia giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Trong các cuộc trường chinh của dân tộc, hàng triệu người con ưu tú của đất Việt đã ngã xuống, hoặc để lại một phần xương máu trên chiến trường; hàng vạn bà mẹ trở thành Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đó là sự hy sinh vô cùng to lớn, không gì có thể bù đắp được. Sự hy sinh to lớn đó chính là để đất nước ta có được nền độc lập tự do, có được cơ đồ như ngày hôm nay.

Trong suốt 76 năm qua, Quân đội ta luôn là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc chức năng của “đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất”. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Quân đội nhân dân cũng luôn sát cánh cùng toàn Đảng, toàn dân, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Quân đội ta là quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng.

Ngày nay, đứng trước những thay đổi của thế giới và khu vực, đứng trước những điều kiện, yêu cầu mới của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, do đó việc tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tiến tới năm 2030 xây dựng quân đội chính quy, hiện đại là một lộ trình, một đòi hỏi có tính tất yếu khách quan. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã xác định rõ vấn đề này, đó cũng là một mệnh lệnh, là một “tiếng trống đã điểm” để toàn quân hướng tới, quyết vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng quân đội trong thời kỳ mới.

Vì vậy, các đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục để mọi cán bộ, chiến sĩ đều thấu suốt về nhận thức tư tưởng, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trước các yêu cầu mới, nhiệm vụ mới. Các đơn vị trong toàn quân cần thể hiện rõ tinh thần muôn người như một, đoàn kết thống nhất, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành từng bước, tiến tới hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ xây dựng quân đội chính quy, hiện đại.

Tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức, tư duy khoa học hiện đại, hoàn thành tốt các chức vụ được đảm nhiệm. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, khai thác hiệu quả trong quá trình sử dụng. Đồng thời phải đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới phương pháp tác chiến, bảo đảm phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ, phù hợp với yêu cầu tác chiến của bộ đội chủ lực trong thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng đánh thắng đối phương trong mọi tình huống.

Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, phát huy mọi nguồn lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong xây dựng quân đội. Đặc biệt là phải phát huy thế mạnh từ tiềm lực khoa học công nghệ của đất nước vào xây dựng nền công nghiệp quốc phòng, nhằm tạo ra tính chủ động trong bảo đảm, sản xuất vũ khí, trang bị phục vụ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Do đó, phải chú trọng xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên thực sự vững mạnh, tạo ra chiều sâu trong xây dựng lực lượng vũ trang, đồng thời tạo nền tảng để xây dựng Quân đội nhân dân trong những điều kiện mới.

76 năm qua, Quân đội ta đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó. Với phẩm chất của đội quân cách mạng, với truyền thống anh dũng, thiện chiến, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng quân đội chính quy, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Theo QĐND

>>>Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng bắt nạt bằng danh sách đen, thề sẽ hành động

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *