Khí Hậu

Khí hậu là một trong những vấn đề được cả thế giới quan tâm. Vì thế Helena Magazine sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất như biến đổi khí hậu, những ảnh hưởng mà biến đổi khí hậu gây ra. Cách để thích nghi với biến đổi khí hậu hoặc những hoạt động giúp hạn chế điều này xảy ra.